مداحی صوتی


    بخش سوم - زمینه ( سیدی مولا ابکنی مولا وابک للیتامی ) [حاج محمود کریمی]     "دانلود"

    بخش چهارم - واحد ( اگر خشکم اگر زردم ) [حاج محمود کریمی]     "دانلود"


مداحی تصویری


    بخش سوم - زمینه ( سیدی مولا ابکنی مولا وابک للیتامی ) [حاج محمود کریمی]     "دانلود کیفیت پایین" ، "دانلود کیفیت بالا"

    بخش چهارم - واحد ( اگر خشکم اگر زردم ) [حاج محمود کریمی]     "دانلود کیفیت پایین" ، "دانلود کیفیت بالا"منبع: برگرفته از سایت رسمی هیئت رزمندگان شمیرانات (رایة العباس (ع((

آدرس www.fotros.ir: