مداحی صوتی

 

    بخش اول - غزل مصیبت (تا نغمه حسین نوایش به ما رسید) [حاج محمود کریمی] [شب هشتم محرم [1394-1437] - هیات رایه العباس (ع)]     "دانلود"

    بخش دوم - مدح حضرت علی اکبر (ع)(والا علی اکبر زیبا علی اکبر) [حاج محمود کریمی] [شب هشتم محرم [1394-1437] - هیات رایه العباس (ع)]     "دانلود"

    بخش سوم - زمینه (یک طرف اکبر به میدان می رود دامن کشان) [حاج محمود کریمی] [شب هشتم محرم [1394-1437] - هیات رایه العباس (ع)]     "دانلود"

    بخش چهارم - زمینه (یم فاطمی در سرمدی) [حاج محمود کریمی] [شب هشتم محرم [1394-1437] - هیات رایه العباس (ع)]     "دانلود"

    بخش پنجم - واحد (ای رخت شمع شب تار اباعبدالله) [حاج محمود کریمی] [شب هشتم محرم [1394-1437] - هیات رایه العباس (ع)]     "دانلود"

    بخش ششم - دودمه (دست پرورده یک مرد به نام حسنم) [حاج مجتبی توسلی] [شب هشتم محرم [1394-1437] - هیات رایه العباس (ع)]     "دانلود"

    بخش هفتم - تک (دیوونه منم عاشقی که دلخون منم) [حاج محمود کریمی] [شب هشتم محرم [1394-1437] - هیات رایه العباس (ع)]     "دانلود"

    بخش هشتم - ذکر (نوح کو تا که بیاید نگرد طوفان را) [حاج محمود کریمی] [شب هشتم محرم [1394-1437] - هیات رایه العباس (ع)]     "دانلود"

    بخش نهم - شور (من از تو دل نمی کنم حتی اگه سرم بره) [کربلایی حسین طاهری] [شب هشتم محرم [1394-1437] - هیات رایه العباس (ع)]     "دانلود"مداحی تصویری


    بخش سوم - زمینه (یک طرف اکبر به میدان می رود دامن کشان) [حاج محمود کریمی]     "دانلود"

    بخش چهارم - زمینه (یم فاطمی در سرمدی) [حاج محمود کریمی]     "دانلود"

    بخش پنجم - واحد (ای رخت شمع شب تار اباعبدالله) [حاج محمود کریمی]     "دانلود"

    بخش شش - دودمه (دست پرورده یک مرد به نام حسنم) [حاج مجتبی توسلی]     "دانلود"

    بخش هفتم - تک (دیوونه منم عاشقی که دلخون منم) [حاج محمود کریمی]     "دانلود"

    بخش هشتم - ذکر (نوح کو تا که بیاید نگرد طوفان را) [حاج محمود کریمی]     "دانلود"

    بخش نهم - شور (من از تو دل نمی کنم حتی اگه سرم بره) [کربلایی حسین طاهری]     "دانلود"منبع: برگرفته از سایت رسمی هیئت رزمندگان شمیرانات (رایة العباس (ع((

آدرس www.fotros.ir: