مداحی صوتی

    بخش اول - شعر خوانی [حاج محمود کریمی] [شب 24 ماه صفر 1436]     "دانلود"

    بخش دوم - روضه حضرت رقیه (س) [حاج محمود کریمی] [شب 24 ماه صفر 1436]     "دانلود"

    بخش سوم - روضه حضرت رقیه (س) [حاج محمود کریمی] [شب 24 ماه صفر 1436]     "دانلود"

    بخش چهارم - زمینه ( غم تو ارث مادریمه آی آقا جان ) [حاج محمد صمیمی] [شب 24 ماه صفر 1436]     "دانلود"

    بخش پنجم - شور ( غم تو ارث مادریمه آی آقا جان ) [حاج محمود کریمی] [شب 24 ماه صفر 1436]     "دانلود"

 

 

 

منبع: برگرفته از سایت رسمی هیئت رزمندگان شمیرانات (رایة العباس (ع))

آدرس : www.fotros.ir