مداحی صوتی

    حسین نبینم تو خیمه تنهایی [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    ای تب عشق خیمه ها [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    من تو رو می بینم تو منو [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    تو خیمه های داغ دیده [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    ای آنکه روح را با یک اشاره ات [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    آی سینه زنها دستارو سینه [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    می روی تنها امیدم [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    برخیز علمدار رشید لشگرمن [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    ای علم افراشته بر سر ایوان عشق [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"
منبع: برگرفته از سایت رسمی هیئت رزمندگان شمیرانات (رایة العباس (ع))

آدرس : www.fotros.ir