مداحی صوتی

    من موندم با یه حالتی نگات کردم [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    از خیمه برون چو رسول الله [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    جوانان بنی هاشم بیایید [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    ای ماه تابانم یاسین قرآنم [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    یل رشیدم علی اکبرم [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    دم تیغت شرر آفرین [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    علی نور بصرم [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"
منبع: برگرفته از سایت رسمی هیئت رزمندگان شمیرانات (رایة العباس (ع))

آدرس : www.fotros.ir