مداحی صوتی

    دیگه شدی عزیزم برا خودت یه مردی [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    روی دستم زنده بمون پسرم [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    اگه اجازه ندی برم که بشم فدای تو مولا [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    وای ببین ماه حسن اومد [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    شده عجین اشک چشام [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    با التماس و گریون [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    سراپا مستم عمو حسین [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    یه نامه آوردن که خط بابامه [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    شعله کشیدی در آذر معرکه [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"
منبع: برگرفته از سایت رسمی هیئت رزمندگان شمیرانات (رایة العباس (ع))

آدرس : www.fotros.ir