مداحی صوتی

    اشکای حسین از غربت زینبه [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    مگه چی میشه گلای منم [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    مثه ماه آسمون لیلا [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    سرتا پای من مست رخ ماه حسینه [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    ای ماه شب های خواهر [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    دو تا گل یاسم فدا سرت [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    آروم آروم اشکام میریزه [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    ببین چه کردی با دل و غرورم [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    دراین جدایی نوبت رسیده به ما [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"
منبع: برگرفته از سایت رسمی هیئت رزمندگان شمیرانات (رایة العباس (ع))

آدرس : www.fotros.ir