مداحی صوتی

    صدای اذون که میره بالا [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    کجایی بابا شده نماز من شکسته [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    بابا کجایی که آستین پاره ام [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    بابا بیا منو ببر خستم [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    کی گفته من بابا ندارم [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"
منبع: برگرفته از سایت رسمی هیئت رزمندگان شمیرانات (رایة العباس (ع))

آدرس : www.fotros.ir