مداحی صوتی

    خسته نباشی زینب رسیدن بخیر [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    علم بدوش سقا چشای زینب دریا [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    رسیده از دل کویر شمیم کاروانی از گل محمدی [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    قافله ی غم قدم به قدم میاد [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    وای امون از دل زینب [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    دردامون بی درمونه [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    نذر چشمات به پیش قدمهات [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    زمین پر شرر است [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    عمه ی سادات بی قراره [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"

    توی گرمای نفس گیر [حاج محمود کریمی] [گلچین نوحه های دهه اول محرم]     "دانلود"
منبع: برگرفته از سایت رسمی هیئت رزمندگان شمیرانات (رایة العباس (ع))

آدرس : www.fotros.ir