سخنرانی

    بخش اول [حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالحمید شهاب] [شب 20 ماه رمضان 1435]     "دانلود"

    بخش دوم [حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالحمید شهاب] [شب 20 ماه رمضان 1435]     "دانلود"

مداحی

    بخش اول - روضه و مناجات [حاج محمود کریمی] [شب 20 ماه رمضان 1435]     "دانلود"

    بخش دوم - دعای پر فیض کمیل [حاج محمود کریمی] [شب 20 ماه رمضان 1435]     "دانلود"

    بخش سوم - دعای پر فیض کمیل [حاج محمود کریمی] [شب 20 ماه رمضان 1435]     "دانلود"

    بخش سوم - دعای پر فیض کمیل [حاج محمود کریمی] [شب 20 ماه رمضان 1435]     "دانلود"

    بخش پنجم - زمینه (یاد اون شبا که مادر، بی صدا صدا می زد حیدر) [حاج محمود کریمی] [شب 20 ماه رمضان 1435]     "دانلود"

    بخش ششم - واحد (کیست این مرد که شب کیسه خرما می برد) [حاج حسین سیب سرخی] [شب 20 ماه رمضان 1435]     "دانلود"

    بخش هفتم - تک (باز هم کار دل ما به شما افتاده) [حاج حسین سیب سرخی] [شب 20 ماه رمضان 1435]     "دانلود"

    بخش هشتم - شور (پناه حرم، کجا داری می ری..) [حاج حسین سیب سرخی] [شب 20 ماه رمضان 1435]     "دانلود"

    بخش نهم - مناجات [حاج محمد صمیمی] [شب 20 ماه رمضان 1435]     "دانلود"دانلود فایل فشرده مراسممنبع: برگرفته از سایت رسمی هیئت رزمندگان شمیرانات (رایة العباس (ع))

آدرس : www.fotros.ir