سخنرانی

    بخش اول - [شام میلاد امام حسن (ع) 1435]     "دانلود"

    بخش دوم - [شام میلاد امام حسن (ع) 1435]     "دانلود"

    بخش سوم - [شام میلاد امام حسن (ع) 1435]     "دانلود"

مداحی

    بخش اول - سرود ( با خوب و بد گدا می سازه) [حاج محمود کریمی] [شام میلاد امام حسن (ع) 1435]     "دانلود"

    بخش دوم - شعر و سرود (خوشا دلی که بمیرد برای نام علی) [کربلایی سید هادی شاهرودی] [شام میلاد امام حسن (ع) 1435]     "دانلود"

    بخش سوم - غزل ( ای فروزنده ز رخ حسن خدا) [حاج محمود کریمی] [شام میلاد امام حسن (ع) 1435]     "دانلود"

    بخش چهارم - سرود ( پرواز می کنم به بام تو) [حاج محمود کریمی] [شام میلاد امام حسن (ع) 1435]     "دانلود"

    بخش پنجم - سرود ( نفس نفس می زنم برای تو) [حاج محمود کریمی] [شام میلاد امام حسن (ع) 1435]     "دانلود"

بخش ششم - شعرخوانی م مناجات [حاج محمود کریمی/کربلایی داود کریمی] [شام میلاد امام حسن (ع) 1435]     "دانلود"دانلود فایل فشرده مراسم
منبع: برگرفته از سایت رسمی هیئت رزمندگان شمیرانات (رایة العباس (ع))

آدرس : www.fotros.ir