مداحی

    بخش اول - سرود (ای عشق شور انگیز) [حاج محمود کریمی] [شب ولادت امام حسین (ع) 1435]     "دانلود"

    بخش دوم - ترکیب بند در وصف امام حسین (ع) [حاج محمود کریمی] [شب ولادت امام حسین (ع) 1435]     "دانلود"

    بخش سوم - غزل در وصف امام حسین (ع) (چشم تو گشت و از همه ما را خطاب کرد [حاج محمود کریمی] [شب ولادت امام حسین (ع) 1435]     "دانلود"

    بخش چهارم - سرود (پیچیده تو بهشت صدای یا حسین) [حاج محمود کریمی] [شب ولادت امام حسین (ع)1435]     "دانلود"

    بخش پنجم - سرود (حرومه عاشقی به جز برا حسین) [حاج محمود کریمی] [شب ولادت امام حسین (ع) 1435]     "دانلود"

    بخش ششم - سرود (تموم دین من، خدا حرم حسین) [حاج محمود کریمی] [شب ولادت امام حسین (ع) 1435]     "دانلود"

    بخش هفتم - مناجات [حاج محمود کریمی] [شب ولادت امام حسین (ع) 1435]     "دانلود"

دانلود فایل فشرده مراسم


منبع: برگرفته از سایت رسمی هیئت رزمندگان شمیرانات (رایة العباس (ع))

آدرس : www.fotros.ir